Yarat! İnan! Məqsədə çat!

ÜAGT-nın əsas məqsədi-onun üzvlərinin hüquqi,etnik,sosial,mədəni,bədii,idman və digər ümumi maraqlarının qorunması,Ukrayna və Azərbaycan gəncləri arasında əməkdaşlığın inkişafı,eləcə də Ukraynada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin birləşməsi və əlaqələrin gücləndirilməsi.

Твори! Верь! Достигай!

Основной целью деятельности ВАМО является – защита законных, социальных, национальных, возрастных, культурных, творческих, спортивных и других общих интересов своих членов, содействие налаживанию сотрудничества между украинской и азербайджанской молодежью, а также содействие объединению и укреплению среди молодежи азербайджанской диаспоры в Украине .

ИНФО
ВАМО - общественная организация, которая создана на основе единства интересов членов для удовлетворения своих законных прав и свобод.
Создана 2 февраля 2012 года, представительства больше чем в 10 регионах Украины.
Единственная молодежная организация азербайджанцев в Украине, объединяющая вокруг себя множество общественных организаций.
МИССИЯ
Наша миссия это -защита законных, социальных, национальных, возрастных, культурных, творческих, спортивных и других общих интересов членов организации, сотрудничество между украинской и азербайджанской молодежью, а также консолидация Азербайджанских студентов в Украине в единую Всеукраинскую Азербайджанскую Молодежную Организацию
ПАРТНЕРЫ
-Посольство Азербайджанской Республики в Украине
-Министерство Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики
-Обьединенная диаспора азербайджанцев Украины
-Азербайджанское молодежное объединение России
-Yeni nəfəs hərəkatı Ukrayna nümayəndiliyi
-Diaspora.tv

Украина, Киев, пр. Краснозвездный 72.

Мы работаем Пн-Пт 12:00 до 19:00

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.